top of page

Оцінка захищеності

      Оцінка (оцінювання) стану захищеності інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно - телекомунікаційних системах

– це сукупність заходів, спрямованих на виявлення загроз інформаційним ресурсам та запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.

      Оцінка захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

- заходи щодо виявлення в ІТС технічних рішень, що створюють передумови для порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка в них обробляється.

ВИДИ РОБІТ

СТВОРЕННЯ КСЗІ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ

 

Комплексна система захисту інформації (далі - КСЗІ) 

Креслення

Аудит та формування вимог до КСЗІ в ІТС

Розробка політики безпеки інформації в ІТС

Розробка Технічного завдання на створення КСЗІ

Проєктування КСЗ

Захищеність

Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС

Супровід КСЗІ

Безпека

Створення захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу

Створення комплексів тзі на об'єктах інформаційної діяльності

Проведення експертизи та атестації ксзі

Документи

ВПРОВАДЖЕННЯ ISO/IEC 27001:2005

 

Обстеження (визначення сфери діяльності, виділення критично важливих бізнес-процесів, які підлягають захисту)

Розробка політики безпеки організації

Визначення методології оцінки ризиків інформаційної безпеки та прийнятного рівня ризиків

Ідентифікація ризиків

Аналіз та оцінка ризиків

Підготовка плану обробки критичних ризиків

Розробка політик і процедур СУІБ

Впровадження механізмів захисту за планом обробки ризиків

Підготовка до сертифікації СУІБ

Фахівці Компанії мають досвід роботи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, досвід проєктування та створення КСЗІ в інформаційно - телекомунікаційних системах різного типу та складності

bottom of page